فارسی

Persian Version of “When Battered Women Are Arrested”

اگر شما مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر شده اید: دفترچه راهنما برای زنان

Farsi Toolkit for Women working with Lawyers

دفترچه راهنما برای زنانی که با وکیل سر و کار خواهند داشت

Battered Women’s Support Services is currently translating print resources concerning violence against women, safety and empowerment in several languages. Check back soon or email us at directservices@bwss.org

We also compiling a list of resources for women who are dealing with violence and do not primarily speak English. This resource list will include services dedicated to providing a women-centred approach. If you are a service provider and want to be included on this list please email us at communications@bwss.org